Kelmendi: Pa përkrahjen e mediave nuk do të kishim rezultat.-Chlad: Disa probleme i shohin çdo ditë në rrugët e Prishtinës

 Kelmendi: Pa përkrahjen e mediave nuk do të kishim rezultat.-Chlad: Disa probleme i shohin çdo ditë në rrugët e Prishtinës

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë, në bashkëpunim me forum ZFD dhe Qendrën për Arsim të Kosovës-KEC, përmes projekteve të mbështetura nga Bashkimi Evropian, kanë ndarë çmimet vjetore për gazetari në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve./21Media