Nëntë të akuzuarve u vërtetohen dënimet me burgim për organizim dhe pjesëmarrje në grupet terroriste

Nëntë të akuzuarve u vërtetohen dënimet me burgim për organizim dhe pjesëmarrje në grupet terroriste

Gjykata e Apelit e Kosovës ua ka vërtetuar dënimet me burgim nëntë personave të akuzuar për “Organizimin dhe pjesëmarrjen në grupe terroriste”, vepër kjo e parashikuar me nenin 143 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Në këtë mënyrë Apeli përmes një komunikate për media njofton se i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e Prokurorisë Speciale dhe mbrojtëseve të të akuzuarve H.A.,N.A.,I.R.,A.B.,E.B.,S.S.,H.E.,H.L. dhe M.B., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 29.04.2016.

“Sipas këtij aktgjykimi të akuzuarit N.A. dhe H.E. janë dënuar me nga 4 vjet e 6 muaj burgim. Me nga 4 vjet janë dënuar të akuzuarit I.R dhe E.B. I akuzuari A.B., me 3 vjet e 6 muaj, ndërsa  të akuzuarit H.A.,S.S., H.L. dhe M.B me nga 3 vjet burgim”, thuhet në komunikatë.

Apeli konstatoi se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike, nuk ka bërë shkeljeje të dispozitave të procedurës penale si dhe ka aplikuar drejtë ligjin penal. Kjo, Gjykatë sa i përket dënimit ka vlerësuar se nuk qëndrojnë  pretendimet e Prokurorit për dënime me të ashpra dhe as ato të mbrojtësve për dënime më të buta me burgim./21Media