Dita Botërore e Sigurisë së Ushqimit synon të tërheqë vëmendjen dhe të frymëzojë veprime për të ndihmuar në parandalimin, zbulimin dhe menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga ushqimi, duke kontribuar në sigurinë ushqimore, shëndetin e njeriut, prosperitetin ekonomik, bujqësinë, qasjen në treg, turizmin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Tema e këtij viti ”Ushqim i sigurt sot për një të nesërme të shëndetshme”, thekson se prodhimi dhe konsumi i ushqimit të sigurt ka përfitime të menjëhershme dhe afatgjata për njerëzit, planetin dhe ekonominë. Njohja e lidhjeve sistematike midis shëndetit të njerëzve, kafshëve, bimëve, mjedisit dhe ekonomisë do të na ndihmojë të plotësojmë nevojat e së ardhmes.

Duke njohur barrën globale të sëmundjeve të transmetuara nga ushqimi, të cilat prekin individë të të gjitha moshave, veçanërisht fëmijë nën 5-vjeç dhe persona që jetojnë në vende me të ardhura të ulëta, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli më 2018 që çdo 7 qershor do të ishte Dita Botërore e Sigurisë së Ushqimit.

Në vitin 2020, Asambleja Botërore e Shëndetësisë ka miratuar një rezolutë për të forcuar përpjekjet globale për sigurinë e ushqimit për të zvogëluar barrën e sëmundjeve të transmetuara nga ushqimi.

OBSH dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) së bashku lehtësojnë respektimin e Ditës Botërore të Sigurisë Ushqimore, në bashkëpunim me Shtetet Anëtare dhe organizatat e tjera përkatëse.

Siguria e ushqimit është një përgjegjësi e përbashkët midis qeverive, prodhuesve dhe konsumatorëve. Të gjithë kanë një rol për të luajtur nga ferma në tryezë për të siguruar që ushqimi që konsumojmë është i sigurt dhe i shëndetshëm.

Përmes Ditës Botërore të Sigurisë së Ushqimit, OBSH punon për të futur sigurinë e ushqimit në agjendën publike dhe për të zvogëluar barrën e sëmundjeve që vijnë nga ushqimi globalisht.