​Dogana shënon përmirësime në kohën e zhdoganimit të mallrave  

Banka Botërore në bashkëpunim me Doganën e Kosovës prezantuan të gjeturat e hulumtimit, i cili ka matur kohën e zhdoganimit të mallrave nga momenti i hyrjes e deri në përfundim të procedurave doganore në eksport dhe import. U tha se dogana ka shënuar përmirësime në kohën e zhdoganimit të mallrave, ndërsa eksporti ka shënuar rritje 45% në dy muajt e parë të këtij viti. (Teksti -Aurela Elshani, kamera: Sahit Troshupa). /21Media 

Back to top button