Shënohet Dita Botërore pa Duhan

Shënohet Dita Botërore pa Duhan

Sot Shënohet Dita Botërore pa Duhan 2017, që sivjet shënohet me temën “Duhani – një kërcënim për zhvillim”.

Në këtë ngjarje do të diskutohet mbi kërcënimet që industria e duhanit paraqet për zhvillimin e qëndrueshëm të secilit vend, duke përfshirë shëndetin dhe mirëqenien ekonomike të qytetarëve.

Gjithashtu, do të diskutohet mbi masat dhe veprimet që qeveria dhe publiku duhet të ndërmarrin për të promovuar shëndetin dhe zhvillimin, dhe për të konfrontuar kërcënimet që vijnë nga duhani.