Juventusi nën hetimin e UEFA-s

Ashtu si Interi, Milani dhe Roma, edhe Juventusi gjithashtu është vendosur nën hetimin e UEFA-së në lidhje me pajtueshmërinë me parametrat e Fair Play Financiar.
Konfirmimi për zhvillimin e këtij hetimi gjendet në “Raportin financiar gjashtëmujor të konsoliduar më 31 dhjetor 2021” të publikuar nga klubi i Juventusit. Klubi është monitoruar në lidhje me llogaritë e lidhura me kontrollin ekonomik dhe financiar nga organi më i lartë evropian i futbollit.
“Në tetor 2021, kompania i dërgoi UEFA-së informacionin në lidhje me rregullin e barazimit për periudhat raportuese të mbyllura më 30 qershor 2020 dhe 30 qershor 2021, i cili u respektua. Më pas, në shkurt të vitit 2022, kompania integroi informacionin e parashikimit për vitin financiar deri më 30 qershor 2022 dhe Trupi i Kontrollit Financiar të Klubit të UEFA-s nisi aktivitetin e monitorimit, duke marrë parasysh dështimin e mundshëm për të përmbushur kërkesat e bilancit të gjendjes për periudhën e anketimit (2019, 2020/2021 dhe 2022).
Bazuar në informacionin e disponueshëm aktualisht, ky aktivitet monitorues përfshin dhjetëra klube evropiane, përfshirë disa klube italiane”, u bë e ditur në raportin e Juventusit të publikuar më 7 mars 2022.

Back to top button