KFOR-i do të organizojë sot Ditën e Perspektivës Gjinore të KFOR-it 2017

KFOR-i do të organizojë sot Ditën e Perspektivës Gjinore të KFOR-it 2017

Qëllimi i konferencës është të mundësojë një platformë për organizatat ndërkombëtare, organizatat joqeveritare, KFOR-in dhe NATO-n, si dhe organizatat e sigurisë të Kosovës, për të diskutuar tema të lidhura me çështjet gjinore me fokus në “Perspektivën gjinore në siguri” dhe “Gjeneratën e re të Kosovës”.

Konferenca e organizuar nga KFOR-i mbahet sot në ora 8:15.