Pandemia Covid-19 dhe prodhimtaria                                                   

Pandemia Covid-19 dhe prodhimtaria                                                   

Masat për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid-19,  vlerësohet t’i kenë shkaktuar dëme të mëdha prodhimtarisë vendore. Por, rasti i një prodhuesi privat është shembull dhe sfidë për funksionimin e kompanisë përballë problemeve që ka shkaktuar pandemia.(Teksti-Aurela ELSHANI, kamera- Lulzim FANA /21Media