Ministria e Shëndetësisë ka licencuar sot edhe 18 laboratorë privatë për kryerje të testeve SARS COV2.

Në listën e publikuar nga ministria, gjashtë laboratorë të licencuar janë në Komunën e Prishtinës, katër janë në Komunën e Pejës dhe tetë të tjerë në komuna tjera.

Lista e plotë e laboratorëve të licencuar: