Lluka: Vendim i ri për Trepçën gëzon mbështetje të plotë

Debat për statuti i Trepçës

Qeveria ka miratuar Projekt-Statutin e Shoqërisë Aksionare “Trepça”, i propozuar nga Bordi Mbikëqyrës. Statuti përcakton themeluesit, aksionet e tyre, veprimtarinë, strukturën organizative, kapitalin themeltar, menaxhimin, afarizmin dhe të gjitha çështjet organizative që lidhen me kompaninë. Versioni i miratuar sot i projekt-statutit të ‘’Trepçës’’ do të përcillet në Kuvend për miratim./21Media

 

 

 

a

Back to top button