Në korrik të këtij viti, janë lëshuar 284 leje ndërtimi në Maqedoninë e Veriut, e cila është në të njëjtin nivel krahasuar me korrikun e vitit të kaluar, njoftoi sot Enti Shtetëror i Statistikave (ESHS). Pjesa më e madhe e lejeve të ndërtimit të lëshuara janë në rajonin juglindor dhe në Pollog, përkatësisht 61 dhe 60, pasuar nga Shkupi me 45, ndërsa me numër më të ulët janë rajoni jugperëndimor dhe rajoni lindor.

Sipas lejeve të ndërtimit të lëshuara, vlera e vlerësuar e objekteve është 5.053.143.000 denarë, që është 6,7 për qind më shumë krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Nga numri i përgjithshëm i lejeve të ndërtimit të lëshuara, 166 (58,5 për qind) janë për ndërtesa të larta, 33 (11,6 për qind) janë për ndërtesa të ulëta, dhe 85 (29,9 për qind) janë për objekte të rinovimit.

Nga gjithsej 284 objekteve, 164 (57,8 për qind) janë paraqitur si investitor persona fizik, ndërsa në 120 (42,2 për qind) investitorë janë paraqitur subjekte biznesi.

Në periudhën e raportit, 747 apartamente janë planifikuar për ndërtim, me sipërfaqe të përgjithshme të dobishme prej 59.303 metra katrorë.

Pjesa më e madhe e apartamenteve, 222, do të ndërtohen në rajonin e Shkupit, nga të cilat numri më i madh 143 janë në Komunën e Aerodromit, pasuar nga rajoni jugperëndimor me 137 dhe rajoni verilindor me 126, rajoni juglindor me 104. Në rajonin e Pellagonisë, parashikohen apartamentet më të vogla, pra 15./TV21