BE mbështetë institucionet e Kosovës

Hoti ka nënshkruar një memorandum me Zyrën e Bashkimit Evropian për mbështetjen e mëtutjeshme institucioneve të Kosovës

Ministri i Financave, Avdullah Hoti, të martën nënshkroi Memorandumin e Mirëkuptimit me Zyrën e Bashkimit Evropian për Mbështetjen e mëtutjeshme institucioneve të Kosovës në luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Ky memorandum ka për qëllim përkrahjen 3-vjeçare të BE-së për institucionet e Kosovës në përforcimin e bashkëpunimit ndër-institucional, rajonal dhe më gjerë në luftimin dhe parandalimin e dukurive negative.

Sipas këtij memorandumi procesi në vazhdim do të karakterizohet me ndërmarrjen e aktiviteteve strategjike në vlerësimin e riskut në sektorët më të cenueshëm ekonomik për t’i adresuar ato nëpërmjet masave adekuate.

Veprimet që do të ndërmerren në të ardhmen do të dëshmojnë përkushtimin e institucioneve të Kosovës drejt sundimit dhe zbatimit të ligjit, një faktor kyç në përmirësimin e vazhdueshëm të ambientit të bërit biznes. Andaj, për të arritur sukseset e synuara është esenciale vazhdimi i bashkëpunimit efikas ndër-institucional, si dhe me sektorin privat.

Bashkimi Evropian përmes projektit “Mbështetje në luftimin e ekonomisë joformale, krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm” vazhdon të përkrahë institucionet e Kosovës në avancimin e procesit në parandalimin dhe luftimin e ekonomisë joformale, korrupsionit, pastrimin e parave, dhe ekstremizmin e dhunshëm, proces ky i ndërlidhur ngushtë me integrimin e Kosovës drejt BE-së, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Financave.

Artikuj të ngjashëm

Shikoni Gjithashtu
Close
Back to top button
close button