Projekte pyllëzimi edhe në komunat tjera të Kosovës

Projekte pyllëzimi edhe në komunat tjera të Kosovës

Komuna e Klinës në bashkëpunim me Agjencinë e Pyjeve të Kosovës ka filluar pyllëzimin me pisha të llojeve të ndryshme. Fillimisht  mbjellja e fidanëve po bëhet në fshatin Voljak e pastaj në fshatrat për rreth. Problem mbetet mungesa e punëtorëve për ripyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura.(Teksti- Bahtir CAKOLLI, kamera- Sahit TROSHUPA)./21Media