Instituti i Kosovës për Drejtësi publikon edhe një raport

Instituti i Kosovës për Drejtësi publikon edhe një raport

Instituti i Kosovës për Drejtësi publikoi edhe një raport.

Vuri në dukje se në Kosovë nga 209 aktgjykime, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut është zbatuar vetëm në 20 prej tyre./21Media