Me 45 vota për, 17 kundër dhe një abstenim, Kuvendi i Kosovës sot ka miratuar në parim projektligjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Ndërsa, në pikën e radhës të rendit të ditës po shqyrtohet raporti me rekomandimet të Komisionit për mbikëqyrje të financave publike në lidhje me raportin e auditimit të pasqyrave vjetore të Ministrisë së Kulturës për vitin 2019.