Loxha: Nuk ka vullnet politik për reforma.-Spahija: Korrupsioni është një ndër shkaktarët që e ndalon zhvillimin e Kosovës

Loxha: Nuk ka vullnet politik për reforma.-Spahija: Korrupsioni është një ndër shkaktarët që e ndalon zhvillimin e Kosovës

Shoqëria Civile kosovare e ka vlerësuar shqetësues dhe të pafavorshëm raportin e Departamentit të Shtetit amerikan për klimën e investimeve në Kosovë për vitin 2020. Ju kujtojmë se në këtë raport thuhet se Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte, por ky potencial është i kufizuar nga dështimi për të adresuar çështje serioze strukturore përfshirë integrimin e kufizuar ekonomik rajonal dhe global, paqëndrueshmëria politike dhe ndërhyrja në ekonomi dhe korrupsioni./21Media