Pakoja e dytë Fiskale hyn në fuqi me 1 janar

Ministria e Financave përgatitë udhëzimet administrative dhe rregulloret

Ministria e Financave, mbështetur në vendimin e Qeverisë lidhur me fillimin e  zbatimit të Pakos 2 fiskale, është në përfundim e sipër të hartimit të udhëzimeve administrative dhe të rregulloreve për zbatimin e të njëjtës. Në ndërkohë janë edhe disa risi nga kjo Pako fiskale në rend të parë rreth ndryshimit të qasjes ndaj pranimit të humbjeve teknike./21Media

Back to top button