Krasniqi-Goodman: Ti e fajëson veten nëse e ke arritur qëllimin

Krasniqi-Goodman: Ti e fajëson veten nëse e ke arritur qëllimin

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës është duke bashkëpunuar me institute të ndryshme për të hetuar se si mund të kalohen efektet e traumës nga një brez në tjetrin.