Edukimi parashkollor, tekstet e reja shkollore, shkollimi profesional, sistemi i bursave, arsimi i lartë pa pagesë dhe themelimi i fondit për hulumtime shkencore, janë gjashtë pika që qeveria Kurti i ka listuar si prioritete në fushën e arsimit. Njohës të fushës së arsimit thonë se plani i qeverisë për arsimin është shumë i përgjithshëm, megjithatë thonë se i adreson disa nga problemet kryesore me të cilat përballet arsimi në vend.

Në planin e qeverisë parashihet ndarja e 1 mijë bursave studentore për vajzat, ndërtimi i çerdheve si hap për të përfshirë fëmijët në edukimin e hershëm dhe zëvendësimin e notimit diferencial për klasat 1-4 me vlerësimin formativ. Po ashtu, në plan parashihet harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me tregun punës nëpërmjet ndërlidhjes së kurrikulave me tregun e punës.

Megjithatë në plan nuk parashihet ndonjë veprim se si do të adresohen problemet që pandemia COVID-19 ka shkuar në sistemin arsimor, krejt çka thuhet për këtë çështje është se do të angazhohen për arsim cilësor nëpërmjet stabilizimit të gjendjes në shkolla pas pandemisë.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Fitim Uka, thotë se një reformë e mirëfilltë në sistemin arsimor ka nevojë për më shumë kohë sesa një mandat qeverisës, megjithatë thotë se programi adreson të gjitha problemet me të cilat përballet arsimi në vend.

Uka, që është edhe anëtar në Komisionin për Arsim, thotë se ajo çka ka ndodhur me arsimin gjithë këto vite është një degradim i plotë, e kjo sipas tij, dëshmohet edhe me rezultatet e testit PISA ndër vite.

Ai deklaron se gjithëpërfshirja në edukimin e hershëm është një ndër masat që do të garantojë edhe ngritje të cilësisë në arsim dhe rezultate më të mira edhe në vlerësimet ndërkombëtare

Uka thotë se janë për depolitizim të arsimit të lartë, e këtu përmend edhe garantimin për funksionim të pavarur të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës.

Njohës të fushës së arsimit thotë se programi i Qeverisë Kurti për arsimin është shumë i përgjithshëm, megjithatë thonë se i adreson disa nga problemet kryesore me të cilat përballet arsimi në vend.

Njohësi i çështjeve të arsimit Argjend Osmani, thotë se programi i qeverisë për arsimin është shumë i përgjithshëm, megjithëse shton se i adreson problemet kyçe me të cilat përballet arsimi në Kosovë.

Osmani thotë se në program është dashur t’i kushtohet vëmendje edhe dhunës në shkolla dhe ngacmimeve seksual që ditëve të fundit janë shtuar raportimet për këto fenomene.

Ndërsa, Rinor Qehaja, drejtor i Institutit EdGuard, thotë se programi i qeverisë prek shumicën prej problemeve me të cilat përballet arsimi në Kosovë, megjithatë deklaron se për disa prej reformave të paraqitura aty nevojitet një debat më i gjerë mes akterëve të përfshirë.

Qeveria e Kosovës ka miratuar planin qeverisës për vitin 2021-2025 në fillim të këtij muaji.