Profesioni i psikologut, profesion “i pamundur” në Ballkan?

1 min read

Shëndeti mendor është jetik.

Psikologjia është studimi shkencor i mendjes dhe sjelljes. Objekti studimor themelor i saj është të kuptuarit e individit dhe të grupit, nëpërmjet përcaktimit të rregullave dhe normave të cilat variojnë nga kategorizimet e përgjithshme tek individualiteti.

Por, a është profesioni i psikologut “i pamundur” në Ballkan?

“Profesioni i psikologut është profesion sfidues, nga vet tipologjia ka vështirësitë e veta” ka thënë Garuli.