Kur duhet vizituar psikologun?

1 min read

Psikologjia paraqet studimin shkencor të sjelljes dhe të poceseve mentale. Pra, psikologjia studion jetën psikike në të cilën bëjnë pjesë përjetimet, veprimet e një individi.

Por, kur duhet vizituar psikologun?

“Psikologun duhet ta vizitojmë momentin që e ndjen një ndryshim brenda vetes. Në rast të humbjes së mungesës së interesit, humbje e motivit, energjisë së brendshme”, tha Havolli.