Program që stimulon ndërmarrësinë në Kosovë

Shala: Ndihmë mund t’iu jepet ndërmarrjeve në formë të granteve.- Brusa: Jemi duke përkrahur luftimin e korrupsionit.- Taylor: NMV-të janë qëllimi strategjik për BERZH-in

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë prezantoi Programin për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme bashkëfinancuar nga BE-ja dhe BERZH-i, program i cili ju ofron ndërmarrjeve një paketë me kredi, grante për investim dhe asistencë teknike. Ky program, synon të përmirësojë konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve dhe mundësitë e tyre për tregtim në rajon dhe me shtetet e BE-së, përmes investimeve të selektuara dhe të mbështetura me grante./21Media

 

 

Back to top button