Punëtorët teknikë si dhe ata të sigurimit fizikë të cilët punojnë në QKUK, në Spitalet Rajonale, në Qendrat e Mjekësisë Familjare dhe Ambulancat, do të protestojnë për një orë, në vendet e tyre të punës.

Kjo për shkak të mospagesës së shtesës prej 300 euro për angazhim në kohë pandemie.

Udhëheqja sindikale gjatë kohës së protestës do ta vizitojë Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë dhe QKUK-në, ora 13:00.