Shpërblehen komunat me performancë më të lartë

Shpërblehen komunat me performancë më të lartë

Ministria e Administrimit të pushtetit lokal, publikoi raportin e performancës së komunave për vitin 2016. Gjashtë komunat të cilat kanë treguar performancën më lartë u shpërblyen me grante.

Sipas këtij raporti, komunat për vitin 2016, kanë arritur performancë të përgjithshme prej 58.67 për qind, ndërsa si komuna me të arriturat më të vogla, është komuna e Mamushës me 31.10 për qind./21Media