Për katër ditë, 70 fëmijë nga tri qendra burimore të Kosovës dhe dy  shkollave të rregullta të Prishtinës, qëndruan së bashku në Qendrën Rekreative,”Gërima” në Prishtinë. Qëllimi pse u  bënë bashkë këta  nxënës është socializmi dhe bashkëveprimi. Nxënësit, mësimdhënësit dhe organizatorët e kampit janë të kënaqur me miqësitë e krijuara mes vete. /21Media

Për katër ditë, 70 fëmijë nga tri qendra burimore të Kosovës dhe dy  shkollave të rregullta të Prishtinës, qëndruan së bashku në Qendrën Rekreative,”Gërima” në Prishtinë. Qëllimi pse u  bënë bashkë këta  nxënës është socializmi dhe bashkëveprimi. Nxënësit, mësimdhënësit dhe organizatorët e kampit janë të kënaqur me miqësitë e krijuara mes vete. /21Media