​Qeveria e Malit të Zi miratoi propozimin për ligjin për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale

Qeveria malazeze në mandatin e saj teknik miratoi sot projektligjin për konfiskimin e të ardhurave kriminale, i cili, siç u njoftua, është plotësisht në përputhje me acquis ligjore të Bashkimit Evropian (BE).
Ministri i Drejtësisë, Marko Kovaç, tha se pas një kohe të gjatë është marrë mendimi i Komisionit Evropian dhe se akti është vlerësuar të jetë plotësisht në përputhje me acquis të BE-së.
Ministri tha se një vëmendje e veçantë në ligj i kushtohet dobisë pasurore të fituar përmes veprimtarisë së organizatave kriminale.
“Është paraparë se kryesit të veprës penale mund t’i konfiskohet pasuria nëse ajo është fituar me veprimtari kriminale dhe vlera e përgjithshme e saj është së paku 50.000 euro, nëse aktakuza për veprat penale nën juridiksionin e Prokurorisë Speciale të Shtetit (SDT) është konfirmuar”, tha Kovaç.
Vlera e parashikuar është më pak se 50 mijë euro, dobia pasurore do të konfiskohet nëse autori dënohet ligjërisht për një vepër penale të paraparë me Kodin Penal, tha ministri.
Ai tha se për sa i përket afatit ishte specifikuar që kryesit mund t’i konfiskohet pasuria e fituar me veprimtari kriminale në periudhën dhjetëvjeçare para dhe/ose pas kryerjes së veprës.
Ligji, tha ai, është një hap i fortë përpara në shënjestrimin e përfitimeve të paligjshme pronësore.
“Mali i Zi duhet të fillojë një luftë të fortë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe deri më tani kemi dërguar mesazhe të forta në këtë drejtim”, tha Kovaç.
Kryeministri i Qeverisë Teknike, Dritan Abazoviq, tha se beson se Ministria e Drejtësisë ka përgatitur një zgjidhje të mirë ligjore dhe se ky akt duhet të shqyrtohet në një seancë të veçantë të Kuvendit.
“Kjo zgjidhje ligjore e meriton dhe qytetarët duhet ta dinë se si një nëpunës civil mund të garantojë garancinë e tij me gjashtë milionë euro”, ka thënë Abazoviq, përcjellë portali RTCG.
Ai tha se me miratimin e Ligjit përfundojnë edhe një obligim tjetër që ua kanë premtuar qytetarëve në fillim të mandatit, duke shtuar se pret që këtë zgjidhje ligjore ta përkrahin të gjithë deputetët e Kuvendit të Malit të Zi.
Ministri i Financave Aleksandar Damjanoviq konsideron se ky projektligj duhet të jetë në rend dite në seancën e Kuvendit të caktuar për 27 dhjetor.

Back to top button