U ndanë 800 mijë euro për parandalimin e etheve hemorragjike dhe sëmundjen gungore të gjedheve

U ndanë 800 mijë euro për parandalimin e etheve hemorragjike dhe sëmundjen gungore të gjedheve

Qeveria e Kosovës miratoi kornizën afatmesme të shpenzimeve, për periudhën 2018-2020 dhe strategjinë e borxhit publik 2018-2020. U tha se Korniza afatmesme e shpenzimeve 2018-2020, paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit miratohet buxheti vjetor për vitin 2018./21Media