Mbledhja e Qeverisë

Mbledhja e Qeverisë

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka bërë shqyrtimin e raportit tremujor të buxhetit për vitin 2019. Ministri i Financave, Bedri Hamza, ka deklaruar se është shënuar rritje prej 10% krahasuar me tremujorin e vitit të kaluar.

“Pranime përgjatë 6 mujorit arritën vlerën 464.79 milionë euro, apo 56.28 milionë euro më shumë krahasuar me tre mujorin e vitit 2018. si rezultat i rritjes së pranimeve buxhetore që arritën vlerën 388.55 milionë euro duke shënuar një rritje prej 10 përqind ose 36.49 milionë euro më shumë krahasuar me tre mujorin e vitit 2018. Kjo rritje ka ardhur kryesisht si rezultat i rritjes së të hyrave tatimore neto prej 31.82 milionë euro, të hyrat jo tatimore janë rritur për 4.67 milionë euro”, ka thënë ai.

Qeveria e Kosovës ka bërë shqyrtimin e kërkesës për ndarjen e mjeteve financiare për Shoqatat e Dala nga Lufta e UÇK-së, me ç’rast janë ndarë 390 mijë euro nga mjetet rezervë. Po ashtu është bërë shqyrtimi i kërkesës së Komunës së Rahovecit për ndarjen e mjeteve financiare për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga breshri dhe vërshimet në vitin 2018. Kryeministri ka thënë se do t’i përgjigjen pjesshëm kësaj kërkese, ku ka ndarë 1 milion euro nga kategoria e shpenzimeve rezervë.

Hamza ka deklaruar se importi i kafshëve duhet të lirohet.

“Në sektorin e bujqësisë importin e kafshëve duhet ta lirojmë. Nga shkalla 18 në shkallën 8 përqind me qëllim që të ndihmohen fermerët”, ka thënë ai.

Është miratuar edhe propozim vendimit për lirim nga tatimi doganor për Bashkësitë Fetare të parapara me legjislacionin në fuqi për liritë fetare në Kosovë.