Rreth 100 institucione private shëndetësore kanë aplikuar në Ministrinë e Shëndetësisë për licencimin e shërbimit të testimeve për SARS-COV-2. Interesimi më i madh është për të kryer teste serologjike, por disa laboratorë privatë ndonëse të pakta në shifra kanë shprehur interes për të ofruar edhe testime PCR.

Kështu ka deklaruar zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë, Faik Hoti i cili p tha se shqyrtimi i këtyre aplikimeve pritet të bëhet gjatë kësaj jave nga Bordi për licencim të institucioneve private shëndetësore.

“Bordi për licencim të institucioneve private shëndetësore i Ministrisë së Shëndetësisë dje ka filluar procesin e shqyrtimit të aplikacioneve të institucioneve private shëndetësore të cilat kanë aplikuar për licencimin e shërbimit të testimeve për SARS-COV-2. Deri më tash sipas të dhënave nga ky bord janë rreth 100 institucione private shëndetësore të cilat kanë aplikuar për t’iu lejuar bërja e testeve serologjike në këto institucione. Krahas testimeve serologjike disa prej këtyre institucioneve kanë aplikuar edhe për të ushtruar veprimtarinë e testimit molekulare apo PCR. Por pjesa dërmuese e aplikacioneve kanë të bëjnë me aplikacione për testime serologjike…Meqenëse është një numër bukur i madh i aplikacioneve do t’i shqyrtojmë brenda kësaj jave, shpresojmë të arrijmë ta përfundojmë punën në mënyrë që ato institucione të cilat i kanë plotësuar kushtet të munden sa më parë të fillojnë me testime”, thotë Hoti.

Ndër të tjerash, Hoti tha se institucionet private shëndetësore që do të licencohen do të mbikëqyren në baza ditor nga IKSHP-ja.

“Në rastin konkret këto laboratorë janë të obliguar në baza ditore të raportojnë në IKSHPK për numrin e testeve që e kanë kryer, për llojin e aparatit që janë kryer testimet, për produktin-testin se prej cilit vend ka ardhur dhe natyrisht në këtë raport secili informacion duhet ta ketë në fund edhe komentin profesional të personit përgjegjës për këtë laborator. Por do të ekzistojë një mbikëqyrjeje në baza ditore në mënyrë që të ketë një raportim të plotë për të gjithë ata se çfarë po ndodh me testime”, thotë ai.

Zëdhënësi i MSH-së, Faik Hoti deklaroi se ende nuk dihet se sa do të kushtojë kryerja e këtyre testeve në laboratorët privatë, por thotë se do interesohen që çmimet të jenë reale.

“Çmimet do të përcaktohen nga vetë institucionet sepse e dini që sektori privat i nënshtrohet konkurrencës së tregut të lirë. Natyrisht ministria do të interesohet që këto çmime të mos jenë çmime joreale dhe të atilla të cilat përmbajnë në vete abuzime. Thjesht duhet të përcaktohen çmime që janë reale dhe të cilat kanë mundësi që t’i mbulojnë edhe ata qytetarë që do u drejtohen institucionit privat për kryerjen e ndonjë testi serologjik apo testi molekular. E dini që testet që kryhen në sektorin publik nga IKSHP janë teste që kryhen falas”, deklaroi zëdhënësi i MSH-së.

Deri tani në Kosovë ligjërisht teste për COVID-19 ka kryer vetëm Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, kurse javë më parë testime serologjike kanë nisur të bëhen edhe në Komunën e Prishtinës.

Por duke parë shtimin e numrit të të infektuarve qeveria e Kosovës mori vendim që edhe spitalet-laboratorët privatë të lejohen të bëhen testime për virusin SARS-COV2. /kp