Në tri vitet e ardhshme parashihen 437 milionë euro

Në tri vitet e ardhshme parashihen 437 milionë euro

Korporata Energjetike e Kosovës në tri vitet në vijim ka nevojë të realizon investime të mëdha kapitale, vlera e të cilave do të arrij në rreth 437 milionë euro.

Drejtuesit e Korporatës konsiderojnë se këto janë investime të domosdoshme për të garantuar siguri dhe stabilitet energjetik në Kosovë për 40 vitet e ardhshme.