Të dhëna të tilla tregojnë një përshpejtim të dinamikës së punësim

Të dhëna të tilla tregojnë një përshpejtim të dinamikës së punësim

Në sektorin privat në SHBA në muajin maj janë hapur 253.000 vende të reja pune, ndërsa punësim më të madh kanë bërë kompanitë që kanë më pak se 500 punonjës, tregon një hulumtim i publikuar të enjten nga agjencia për punësim privat ADP.

Të dhëna të tilla tregojnë një përshpejtim të dinamikës së punësimit në krahasim me 174.000 vende të reja pune të hapura në muajin prill, transmeton AP.