Traditat popullore: Qethja e deleve! (Video)

Një ditë në Lipen e Pejës me rreth 600 krerë dele
Një traditë shekullore e Bjeshkëve të Dukagjinit është edhe qethja e deleve.
Qethja është një traditë e rëndësishme në vargun e ceremonive të veprimtarisë blegtorale e cila simbolizon shtimin e begative e të mirave për familjet që mbarështojnë gjedhe.Shumë blegtorë morën pjesë në festën e qethjes së deleve.
Bujqit e kësaj ane konsiderojnë se përmes kultivimit të traditave autoktone dhe racës autoktone të deleve i shërbejnë ruajtjes së identitetit dhe krijimit të mundësive të reja për zhvillim të agro-turizmit.(Teksti-Antigona Buqani, kamera-Sahit Troshupa)/21Media

Back to top button