Tryezë për pasojat e Ligjit të ri për Paga në buxhetin e Kosovës

Do të diskutohet lidhur me implikimet e Ligjit të ri për Paga

Grupi për Studime Juridike dhe Politike, Instituti GAP dhe Instituti i Prishtinës për Studime Politike sot nga ora 10:30 organizojnë tryezë diskutimi me temë “Cilat janë pasojat e Ligjit të ri për Paga për buxhetin e Kosovës, qëndrueshmërinë fiskale, sektorin privat dhe mirëqenien e përgjithshme të shoqërisë”.

Në këtë tryezë do të diskutohet lidhur me implikimet e Ligjit të ri për Paga si një nga kërkesat e dala nga Agjenda për Reforma Evropiane në kuadër të pakos ligjore për Reformë në Administratën Publike.

Më konkretisht, kjo tryezë do të reflektojë mbi implikimet financiare që ky ligj mund të ketë për buxhetin e Kosovës, dhe jo vetëm, si dhe hapat të cilat do t’i ndërmarrë Qeveria e re në zbatimin e tij.

Gjatë këtij diskutimi Grupi për Studime Juridike dhe Politike do të publikojë një analizë politikash e cila fokusohet në identifikimin e implikimeve të mundshme të rritjes së pagave si rezultat i miratimit të Ligjit të ri për Paga.

Kjo analizë shqyrton efektin që ky ligj mund të ketë në buxhetin e Kosovës, qëndrueshmërinë fiskale, sektorin privat, si dhe ndikimin e mundshëm socio-ekonomik.

Back to top button