U mbajt Ankandi i Letrave me Vlerë

Sot Qeveria ka përmbyllur sot Ankandin e 100-të

Qeveria e Kosovës ka përmbyllur sot Ankandin e 100-të me radhë të Letrave me Vlerë, ku u ofertuan Obligacione Thesari me maturitet 5-vjeçar në vlerë nominale 20 milionë euro, ndërsa shuma e ngritur do të shërbejë për rifinancimin e Obligacioneve të emetuara 2 vite më parë.

Në këtë ankand, tregu shfaqi interesim për blerje të letrave me vlerë në vlerë 44.62 milionë euro, kurse u pranua vetëm shuma e shpallur paraprakisht e që është 20 milionë euro.

Emetimi i Obligacioneve Qeveritare ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në zhvillimin e tregut të brendshëm të huamarrjes shtetërore në njërën anë, si dhe në anën tjetër ndikon në krijimin e një ambienti të përshtatshëm për zhvillim ekonomik nga sektori real.

Normat e ulëta nënkuptojnë konkurrencë për investim në letrat me vlerë të Qeverisë së Kosovës si rezultat i besueshmërisë së lartë në qëndrueshmërinë fiskale të vendit. Kjo nënkupton kosto më të lirë të huamarrjes, gjë e cila ndikon drejtpërdrejtë në koston e investimeve në projekte zhvillimore.

Sipas një komunikate për medie, blerësit sipas kategorive të obligacioneve Qeveritare të Ankandit janë, vetëm bankat në vlerë 19.99 milionë euro.

Artikuj të ngjashëm

Back to top button
close button