Dita ndërkombëtare e zjarrfikëseve, këtë shërbim në Kosovë e gjen në gjendje mjaft të vështirë. Statusi i padefinuar, mosdefinimi i kompetencave menaxhuese mes pushtetit lokal dhe qendror, mungesa e kushteve të punës, mospërmbushja e obligimeve nga punëdhënësit për kompensim, janë disa nga problemet kryesore me të cilat ballafaqohen çdo ditë./21Media