Qeveria miratoi marrëveshjen kornizë  për kredi ndërmjet bankës për zhvillim të këshillit të Evropës  dhe Kosovës për reagimin emergjent ndaj COVID-19.

Qeveria miratoi marrëveshjen kornizë  për kredi ndërmjet bankës për zhvillim të këshillit të Evropës  dhe Kosovës për reagimin emergjent ndaj COVID-19.

Marrëveshja financiare ndërkombëtare  kap vlerën financiare 35 milionë eurove. /21Media