Aktakuzë ndaj 6 zyrtarëve komunal në Istog për korrupsion

Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër gjashtë zyrtarëve komunal të komunës se Istogut, për 21 vepra nga kapitulli i veprave penale të korrupsionit.
“Sipas aktakuzës të proceduar sot nga Prokuroria Themelore e Pejës në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore të Pejës, nga provat e grumbulluara gjatë hetimit njëvjeçar, është krijuar dyshimin i bazuar mirë, se gjashtë (6) zyrtarët e pandehur me veprimet e tyre gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, në njëzetenjë (21) raste kanë keqpërdorur pozitën zyrtare”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Themelore në Pejë.
Të pandehur sipas aktakuzës janë :
1) J.B, (ish drejtor i Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mjedis)
2) I.H (ish drejtor i Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mjedis)
3) B.D (ish drejtor i Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mjedis)
4) R.B (udhëheqës i sektorit për planifikim dhe rregullim urban)
5) Rr. G (zyrtar për Planifikim Hapësinor dhe Ndërtim)
6) E.B (përgjegjëse për mjedis)
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të pandehurit të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprat penale e cilat ju vihet në barrë.
Gjithashtu, prokurori i shtetit që ndaj të pandehurve të shqiptohet edhe dënimi plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik”./21Media

Back to top button