Likaj: Qeveria ka ndarë buxhet shtesë për arsimin profesional.Duraku: Nxënësit mbajnë praktike në ndërmarrje publike dhe private.-Rexha: Pas praktikës 6-mujore, jam punësuar në KEDS

Likaj: Qeveria ka ndarë buxhet shtesë për arsimin profesional.Duraku: Nxënësit mbajnë praktike në ndërmarrje publike dhe private.-Rexha: Pas praktikës 6-mujore, jam punësuar në KEDS

 Në vendin tonë janë rreth 70 shkolla profesionale, në shtatë drejtime të ndryshme me 151 profile. Vetëm gjatë këtyre viteve të fundit interesimi i të rinjve për të ndjekur mësimet në këto shkolla është rritur dukshëm. Ky interesim ka bërë që edhe Ministria e Arsimit të ketë prioritet zhvillimin e arsimit dhe aftësimit profesional./21Media