Në Prishtine, KOFOR-i  organizoi një konferencë  me pjesëmarrës nga organizata vendëse e ndërkombëtare për të shënuar “Ditën e Perspektivës Gjinore 2017”.  Diskutuan kryesisht për Sigurinë e gruas në Kosovë. Nga të pranishmit u kritikua mënyra se si liderët e partive politike po i angazhojnë gratë në fushatë. Thanë se gratë janë duke u përdorur keq në fushatë./21Media

Në Prishtine, KOFOR-i  organizoi një konferencë  me pjesëmarrës nga organizata vendëse e ndërkombëtare për të shënuar “Ditën e Perspektivës Gjinore 2017”.  Diskutuan kryesisht për Sigurinë e gruas në Kosovë. Nga të pranishmit u kritikua mënyra se si liderët e partive politike po i angazhojnë gratë në fushatë. Thanë se gratë janë duke u përdorur keq në fushatë./21Media