Google njofton përmirësime në rezultatet e kërkimit, si do ta bëjë këtë?

2 min read

Google njoftoi një sërë ndryshimesh në Motorin e tij të Kërkimit , me të cilin synon të ofrojë përgjigje më të sakta dhe të përmirësojë cilësinë e rezultateve të kërkimit duke përdorur modelin e tij më të fundit multitasking bazuar në Inteligjenca Artificiale (AI).

Gjithashtu, kohët e fundit, kompania është fokusuar kryesisht si në cilësinë e informacionit që ofron, ashtu edhe në shkrim-leximin në seksionet “Kërkimi në Google” dhe “Lajmet” , pasi ka avancuar një publikim në blogun e saj.

Në këtë kuptim, këto punime janë fokusuar në hartimin e sistemeve të klasifikimit që synojnë nxjerrjen në pah të informacionit përkatës nga burimet më të besueshme të disponueshme. Për këtë qëllim, ajo ka trajnuar sistemet e saj të inteligjencës artificiale në mënyrë që ata të mund të identifikojnë dhe t’i japin përparësi indikacioneve se është informacion i besueshëm.

Një risi e tillë është mishëruar në të ashtuquajturat fragmente të veçuara, të cilat janë kuti përshkruese në krye të faqes që nxjerrin në pah një pjesë informacioni nga një rezultat dhe burimin e tij përkatës në përgjigje të pyetjes suaj.

Sipas Google, këto pika kryesore janë të dobishme si për përdoruesit, të cilët mund të kenë akses në informacionin që u nevojitet me një shikim, ashtu edhe për botuesit e uebit, pasi fragmentet e paraqitura drejtojnë trafikun në faqet e tyre të internetit.

Për të dhënë rezultatet më të mira, ai përdor modelin e tij më të fundit të AI, Modelin e Unified Multitasking (MUM), i aftë për të kuptuar nocionin e konsensusit. Kjo do të thotë, kur burime të shumta të besueshme bien dakord për llojin e informacionit që ofrohet./21Media