Restorantet, kafenetë dhe baret e Greqisë do të rihapen pas shumë muajsh, të hënën, 3 maj por me kufizime të rrepta për t’u mbrojtur nga përhapja e Covid-19, përfshirë një mbyllje të hershme në orën 22:45.

Sipas një vendimi të përbashkët ministror (JMD) të botuar në Gazetën Zyrtare, bizneset e ndryshme të shërbimeve të ushqimit dhe pijeve do të lejohen të shërbejnë vetëm në ambiente të hapura deri të paktën të hënën pasardhëse, 10 maj.

Përveç kësaj, të gjithë stafit dhe pronarëve që punojnë në ambiente do t’u kërkohet të kryejnë teste diagnostikuese për Covid-19, ndërsa vetëm klientëve të ulur mund t’u shërbehet.

Bizneseve gjithashtu do t’u kërkohet të dezinfektojnë menutë, të furnizojnë një produkt dezinfektues në secilën tryezë, të kërkojnë nga stafi dhe klientët të mbajnë maska nëse nuk janë ulur në tryezën e tyre, të vendosin maksimumi gjashtë persona për tryezë, të mbajnë distancat minimale midis tavolinave dhe të respektojnë rregullat e higjienës.