Kosova arrin progres të kënaqshëm në menaxhimin e financave publike

“Raporti vlerëson se që të 8 indikatorët kanë arritur vlerat e dakorduara me Komisionin Evropian”

Ministria e Financave ka mbajtur sot takimin e Dialogut të Politikave të Menaxhimit të Financave Publike (MFP), ku të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësuesit e institucioneve të Qeverisë së Kosovës, përfaqësuesit e Komisionit Evropian, partnerët tjerë ndërkombëtarë, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile, me të cilët diskutuan për  progresin por edhe sfidat në zbatimin e Strategjisë së Reformës sё Menaxhimit tё Financave Publike (SRMFP) 2016-2020.

Në këtë takim, i cili kryesohej nga zëvendësministri i Financave Fatmir Gashi, u diskutua për Raportin gjatëmujorë për vitin 2019 të Progresit të Implementimit të Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike (MFP) 2016 – 2020, ku nga të pranishmit u cilësua si një e arritur, sidomos fushat në auditimin e jashtëm dhe atë të brendshëm.

Sipas zëvendësministrit Fatmir Gashi, si pjesë e suksesit të Kosovës në reformat e ndërmarra në fushën e Menaxhimiit të Financave Publike, është edhe dialogu i vazhdueshëm me të gjithë akterët e përfshirë në këtë proces.

“Jam thellësisht i bindur që ky bashkëpunim do të vazhdoj dhe zhvillohet edhe më tej.  Menaxhimi i Financave Publike ka përkushtimin maksimal të Qeverisë se Republikës se Kosovës, në krijimin e një sistemi modern dhe transparent të MFP-së në harmoni me standardet dhe principet ndërkombëtare” shtoi zëvendësministri Gashi.

Ai më këtë rast gjithashtu falënderoj partnerët zhvillimor të Qeverisë së Kosovës, me theks të veçantë Komisionin Evropian, për mbështetjen e vazhdueshme të reformave që janë duke u zbatuar me sukses, si dhe falënderoi gjithë stafin profesional që janë të angazhuar në zbatimin e Strategjisë, të cilët sipas tij janë akterët kryesorë të cilët kanë ndikuar në zbatimin e suksesshëm të kësaj strategjie.

Ndërsa, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave Naim Baftiu njëherit edhe kryesues i Grupit Koordinues për MFP theksoi se vitin e kaluar, ne kemi bërë rishikimin afatmesëm të Strategjisë së Reformave në Menaxhimin e Financave Publike (2016-2020), andaj masat e parapara me rishikim janë duke u vlerësuar për herë të parë në këtë raport.

“Gjatë vitit 2020 mendojmë të vlerësojmë strategjinë aktuale dhe të hartojmë strategjinë e re për periudhën 2021-2025. Si strategji ombrellë në fushën e MFP,  ku do të adresojmë sfidat relevante dhe synimet tona duke përdorur standardet ndërkombëtare por edhe përvojat dhe praktikat më të mira nga rajoni e më gjerë”, shtoi z.Baftiu.

Në anën tjetër, përfaqësuesit e Komisionit Evropian vlerësuan angazhimin e institucioneve publike për zbatimin e Strategjisë së Reformës sё Menaxhimit tё Financave Publike (SRMFP) 2016-2020, me theks të veçantë në fushën e aludimit të brendshëm dhe ati të jashtëm, por edhe në sektorë të tjerë në menaxhimin e financave publike.

Artikuj të ngjashëm

Back to top button
close button