Ndër të dëmtuarit po dëgjohen ankesa se po zvarritet ky proces

Ndër të dëmtuarit po dëgjohen ankesa se po zvarritet ky proces

Vlerësimi i dëmeve nga vërshimet nëpër komuna është në zhvillim e sipër. Por ndër të dëmtuarit po dëgjohen ankesa se po zvarritet ky proces. Është pikëpyetje sa do të zgjas vlerësimi i dëmeve dhe kur do të kryhet në mënyrë që të vihen në funksion mjetet buxhetore nga fondi emergjent për t’u dalë në ndihmë të dëmtuarve nga vërshimet.(E pergaditi- R T V   2 1 )./21Media