Nagavci: Edukimi parafillor do të bëhet i obliguar nga viti i ardhshëm

Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci deklaroi se edukimi parafillor do të bëhet i obligueshëm nga viti i ri shkollor 2024/2025. Sipas saj, ky ligj specifikon qartësisht edhe dënimin e çfarëdo forme të dhunës.

Kështu ka thënë ajo gjatë prezantimit të Ligjit për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme, ku shtoi se do të shtohet cilësia e kujdesin dhe edukimit në fëmijërinë e hershme.

Në lansimin e këtij ligji, ministrja Nagavci tha se faza e fëmijërisë kërkon vëmendje të veçantë.

“Fëmijëria është pjesa më e ndjeshme e jetës së njeriut. Dhe si e tillë është një fazë që kërkon vëmendje të veçantë dhe kujdes të vazhdueshëm nga familja, shoqëria dhe natyrisht edhe nga politikëbërësit. Vitet e para të jetës së secilës fëmijë, janë thelbësore për zhvillimin fizik të individit, për zhvillimin psikologjik dhe emocional, sepse në atë periudhë ndërtohet dhe ndikohet si asnjëherë më shumë nga ambienti përreth duke perceptuar dhe përpunuar informacione të panumërta që lënë ndikim dhe gjurmë të pashlyeshme në secilin individ”, u shpreh Nagavci.

Nagavci shtoi se edukimi parafillor do të bëhet i obligueshëm nga viti i ardhshëm shkollor.

“Ligji i ri për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme i sjell disa risi të theksuara në krahasim me kuadrin ligjor ekzistues. Unë do të përmend disa shkurtimisht disa prej tyre. Por dua të veçoj faktin se edukimi parafillor do të bëhet i obligueshëm nga viti i ardhshëm shkollor. Se ligji mbështet edhe edukimin në familje dhe ofron familjet për familjet ndihmëse në kujdesin dhe edukimin e fëmijëve. Se rrisin në mënyrë të gjithanshme cilësinë e kujdesit dhe edukimin në fëmijëri të hershme. Se shtohet bashkëpunimi i gjithë institucioneve dhe natyrisht edhe përgjegjësia për të gjithë të rriturit që do të punojnë me fëmijë, përfshirë edhe dënimin e çfarëdo forme të dhunës, e cila jo që nuk është e ndaluar edhe me ligjet tjera por specifikohet qartësisht edhe në këtë ligj”, shtoi Nagavci.

Shefja e UNICEF-it në Kosovë, Nona Zicherman tha se përfshirja e fëmijëve në edukimin e hershëm nuk është i kënaqshëm.

“38 për qind e 3-4 vjeçarëve në Kosovë kanë qasje në edukimin e hershëm. Dhe ende jemi larg nga targetët e BE-së që është 95 për qind. Ky ligj na ofron një udhërrëfyes të mirë, që është cak i planit strategjik në arsimin në Kosovë. Kjo rritje mund të ndodhë shpejt dhe në mënyrë të barabartë, përmes krijimit të klasave të reja dhe ofrimin e arsimit në fëmijërinë e hershme. Ligji i ri po ashtu ka për qëllim që të përmirësojë cilësinë me rolin e kurrikulës dhe inspektimet e cilësisë”, theksoi ajo.

Udhëheqësja e Divizionit për Edukimin Parashkollor në Ministrinë e Arsimit, Labëri Luzha tha se ky ligj do të zbatohet në të gjitha institucionet e edukimit në fëmijërinë e hershme, për fëmijët prej lindjes deri në moshën gjashtë vjeçare.

“Ky ligj ka për qëllim ofrimin e shërbimeve cilësore, gjithëpërfshirëse në të gjitha format e organizimit të edukimit në fëmijërinë e hershme në Kosovë. Si dhe përcakton normat për organizimin, funksionimin, mbikëqyrjen, përgjegjësitë institucionale, profesionale të të gjithë akterëve që ofrojnë edukimin në moshën e hershme. Ky ligj zbatohet për të gjitha institucionet në fëmijërinë e hershme, prej lindjes deri në moshën gjashtë vjeçare, deri kur ata fillojnë edukimin fillor në klasën e parë. Të drejtën e të gjithë fëmijëve për edukim cilësor gjithëpërfshirës bazuar në nevojat individuale të tyre; shëndetin, mirëqenien dhe mbrojtjen e fëmijëve; krijimin e mekanizmave për sigurimin e ofrimit të shërbimeve të integruara; Përcaktimin e detyrave dhe përgjegjësive të ofruesve të shërbimeve në Edukimin në Fëmijërinë e Hershme; mentorimin, monitorimin, inspektimin, financimin dhe sanksionimin e ofruesit të shërbimeve”, përfundoi ajo.

Në korrik të këtij viti, në Kuvendin e Kosovës është miratuar Ligji për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme.

Back to top button