Bajrami: Gjatë vitit 2021 ekonomia do të rritet prej 5.2% Hoti: Buxheti për vitin 2021 e kthen ekonomin në trendin e vitit 2019

Bajrami: Gjatë vitit 2021 ekonomia do të rritet prej 5.2%
Hoti: Buxheti për vitin 2021 e kthen ekonomin në trendin e vitit 2019

Qeveria ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2021, i cili do të procedohet në Kuvend për shqyrtim dhe miratim. Buxheti për vitin 2021 planifikon të hyra sipas parashikimeve fiskale në shumën prej 1 miliardë e 885.9 milion euro, që janë 97.4 milionë euro më shumë se sa vitin e kaluar. Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 parashikohet të jenë 2 miliardë e 412.6 milionë euro, apo 207.6 milionë euro më të vogla se sa vitin paraprak.(E pergaditi: Burim ZARIQI)./21Media