Qytetarët ankohen për produkte jo cilësore dhe mungesë higjiene

Qytetarët ankohen për produkte jo cilësore dhe mungesë higjiene

Tregu i veturave në Prishtinë më së paku I ngjanë destinacionit për të cilin është hapur para shumë vitesh. Aty pos veturave dhe mjeteve  teknike shiten edhe produkte ushqimore, ndërsa therrja e shpezëve dhe kafshëve bëhet në kushte tejet të rënda higjienike. Qytetarët ankohen kot pasi komuna vazhdon të bëhet e shurdhër.