Ministri i Arsimit dhe Shkencës (MASh), Ramë Likaj, ka deklaruar pas takimit të sotëm me institucionet e tjera arsimore se fillimi i vitit të ri shkollor do të nisë në dy faza.

“Faza e parë fillon më 14 shtator 2020. Me këtë datë mësimin e fillojnë të gjithë fëmijët e klasës parafillore dhe nxënësit e klasave 1,2,3,6,10 në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës. Klasat 4 dhe 5 vijojnë mësimin në shkollë (Sipas skenarit A) ose si mësim i kombinuar (Skenari B mësim në distancë dhe mësim online), varësisht nga kapaciteti i shkollës në përputhje me vlerësimin e task forcës së DKA-së dhe të institucioneve arsimore”, thuhet në vendim.

Kurse faza e dytë sipas këtij vendimi fillon më 21 shtator.

“Me këtë datë mësimit i kthehet klasat 7,8,9 të arsimit të mesëm të ulët dhe të klasave 11,12 të arsimit të mesëm të lartë. Forma e mësimit për këto klasa është e kombinuar: nxënësit e vijojnë mësimin dy ditë në javë në objekte shkollore dhe tri ditë në formë të mësimit online dhe në distancë ose një organizim tjetër sipas vlerësimit të menaxherit të shkollës”, thuhet tutje në këtë vendim.