Në vend të 90 eurove ata po kërkojnë t’i marrin 180 euro

Në vend të 90 eurove ata po kërkojnë t’i marrin 180 euro

Ish punëtorët e elektro-ekonomisë së Kosovës, tani KEK-u, kërkojnë që t’u pranohen vitet e punës për pension, pasi, sipas tyre, mohimi i përvojës së punës në të kaluarën është diskriminim ndaj tyre.(Teksti-Aurela ELSHANI, kamera- Alban ISMAJLI)/21Media