Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) ka njoftuar të gjithë familjet dhe qytetarët, se nga data 17 gusht 2020, në të gjitha Qendrat për Punë Sociale pranë Komunave të Republikës së Kosovës, ka filluar procesi njoftues dhe ankimor lidhur me vendimin për asistencën mujore, sipas Masës Nr.15 të Pakos Emergjente Fiskale.

“Të gjitha familjet të cilët kanë aplikuar për asistencë mujorë në vlerë prej 130.00 euro, sipas Masës Nr.15 të Pakos Emergjente Fiskale dhe të cilat deri me tani nuk kanë pranuar njoftim zyrtar përmes mesazheve telefonike apo kontaktimit të drejtpërdrejtë nga institucionet i nivelit qendror apo lokal, mund të paraqiten në Qendrat për Punë Sociale, të Komunës përkatëse, deri me 31 gusht 2020, për të pranuar vendimin zyrtar dhe për të shfrytëzuar mundësinë e parashtrimit të ankesës, kundër këtij vendimi”, thuhet në komunikatën për media nga MPMS.

Në komunikatën për media nga MPMS thuhet se të gjitha familjet që kanë aplikuar për këtë masë do të marrin vendimin bashkë me raportin e krahasimit dhe të gjeturave me sistemet elektronik të ATK-së.

Po ashtu është publikuar edhe numri ku mund të kontaktoni lidhur me sqarime shtesë.

“Çdo familje, që ka aplikuar për këtë masë do të marr vendimin së bashku me raportin e krahasimit të të gjeturave me sistemet elektronike të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK), Agjencisë së Regjistrimit Civil (ARC), Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK) dhe krahasimin me Skemat Pensionale dhe Sociale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ju njoftojmë, se çdo deklarim jo i saktë dhe dështim i prezantimit të dokumenteve apo fakteve reale gjatë procesit të parashtrimit të ankesave në Qendrat për Punë Sociale, do të pamundësojë procedimin e ankesës më tej në Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave për Masën Nr.15, në kuadër të MPMS-së. Për informacione apo sqarime shtesë lidhur me procesin ankimor mund të kontaktoni gjithashtu në këta numra të telefonit; 038-212 311 dhe 038-212 504”, përfundon komunikata./21Media