Bajralija: Janë mbi 2.3 milionë euro obligime ndaj furnitorëve të ndryshëm.-Shabanaj: Humbjet milionëshe vjetore nga viti në vit janë evidente.-Gaxherri: Gjendja është më keq sesa është paraqitur në raportin e Auditimit

Bajralija: Janë mbi 2.3 milionë euro obligime ndaj furnitorëve të ndryshëm.-Shabanaj: Humbjet milionëshe vjetore nga viti në vit janë evidente.-Gaxherri: Gjendja është më keq sesa është paraqitur në raportin e Auditimit

Ndërmarrja publike Posta e Kosovës ka mbi 2 milionë euro borxhe, obligime ndaj furnitorëve të ndryshëm. Kjo janë të gjeturat e raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2019 të Postës së Kosovës./21Media